vrijdag 29 maart 2019

Werkplantijd en projecttijd

Hieronder de voorstelling die getoond werd op de oudervergadering van woensdag 27 maart.

De voorstelling

We zijn naar een voorstelling geweest.
Die heette: Ja maar neen.
Het was heel grappig en mooi.👏
Ze zongen mooie liedjes.😄
Er waren nog andere klassen.👫
Noah had het dagboek mee.
Nu is het werkplantijd.
We  zijn bezig met de redactie.

van de redactie:Lins en Noahdonderdag 21 maart 2019

De week

In de klas zijn we bezig aan een groepswerkje.👍
Het is superleuk.
Volgende week komt Tessa 2 weken stage doen.
We moeten een melkbrik meedoen.
Woensdag was er staking.
De juffen en meesters komen personeel tekort.

van de redactie: Lins en Esse